Dòng thiết bị theo dõi môi trường thông minh từ PAM Home giúp bạn theo dõi chất lượng không khí trong nhà, thông qua các thông số cơ bản như Bụi PM 2.5, PM 10, CO2, nhiệt độ & độ ẩm.

Các chỉ số được theo dõi liên tục, phân tích đánh giá và cảnh báo ngay lập tức khi phát hiện những nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Dễ dàng theo dõi thông qua ứng dụng nhà thông minh PAM Home

Ưu điểm

✔ Làm việc hoàn toàn độc lập, không cần thiết bị điều khiển trung tâm như những giải pháp nhà thông minh thông thường.

✔ Theo dõi các thông số tiện lợi trên ứng dụng PAM Home

✔ Kết nối với các thiết bị trong hệ sinh thái nhà thông minh PAM Home. Ra lệnh cho các thiết bị vận hành khi vượt qua giới hạn theo cài đặt của người dùng.

Sản phẩm

Products

PAM Home xin hân hạnh giới thiệu, các sản phẩm thuộc dòng

Showing all 2 results

Thiết bị theo dõi chất lượng không khí

Thiết bị đo Nhiệt độ, Độ ẩm & CO2

Thiết bị theo dõi chất lượng không khí

Thiết bị theo dõi Chất lượng không khí thông minh